FÖRETAGAREFÖRENING

Här kan du läsa om vad som sägs på våra möten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsidan

Marknader

Styrelsen

Länkar

Spångabladet

Företag

Kontakt

Våra möten

Kontakt
Företag
Styrelsen
Home
Länkar
Marknader
Spångabladet
Våra Möten

 

 

Information från vårt senaste möte.

 

2014-12-02

Styrelsemöte

2014-10-14

Styrelsemöte

2014-09-05

Styrelsemöte

2014-05-16

Styrelsemöte

2014-03-28

Styrelsemöte

2014-01-17

Styrelsemöte

2013-11-29

Styrelsemöte

2013-10-18

Styrelsemöte

2013-09-06

Styrelsemöte

2013-05-31

Styrelsemöte

2013-04-12

Styrelsemöte

2013-03-08

Styrelsemöte

2013-02-08

Styrelsemöte

2013-02-13

Årsmöte

2013-01-18

Styrelsemöte

2012-11-30

Styrelsemöte

2012-10-19

Styrelsemöte

2012-09-07

Styrelsemöte

2012-06-08

Styrelsemöte

2012-05-11

Styrelsemöte

2012-03-30

Styrelsemöte

2012-02-16

Årsmöte

2012-02-10

Styrelsemöte

2012-01-13

Styrelsemöte

2011-11-25

Styrelsemöte

2011-10-14

Styrelsemöte

2011-09-09

Styrelsemöte

2011-06-10

Styrelsemöte

2011-05-06

Styrelsemöte

2011-04-01

Styrelsemöte

2011-02-17

Årsmöte

2011-02-11

Styrelsemöte

2011-01-14

Styrelsemöte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om tidigare möten.

Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2015-01-27.

 

Närvarande:

 

Tommy Elofsson   Ica Supermarket

Jan Westerberg   Baan Thai

Helen Berg   Spångasläpet

Jan Mellquist    Tapetrummet

Kenneth Rosenqvist   Folke Svedbergs Bil

Helen Francke   Hantverkstan

Lasse Wiberg   Adwisor Wiberg

Carin Ljung   Spångabladet

Renata Stefanic   Kolpa

 

 

 

På mötet diskuterades följande:

 

Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

Julmarknad diskuterades och att det på många håll var rekordförsäljning och en mycket bra genomförd marknad, nästa år ska ljudet synkas vid ett ev. luciatåg och prat. Mötet önskar att Kim även nästa år fortsätter som general.

 

Inför årsmötet LW har bokfört allt och håller på med årsredovisningen så att revisor Kent Millqvist får den i tid för kontroll.

 

Beslut att JW+TE gör verksamhetsplan för 2015 samt kopplar den till kostnader och skickar ut till alla på remis samt även färdigställer verksamhetsberättelse för 2014.

 

JW har möte på kosthallen efter styrelsemötet för att gå igenom med mat och dryck.

 

Beslut att HF även detta år håller i det berömda Champagnelotteriet på årsmötet.

 

Beslut att JW skickar ut en inbjudan till fastighetsägarna till årsmötet.

 

Valberedningens förslag på nya styrelseledamöter till 2015 är Kenneth Rosenqvist (Svedbergs Bil) och Maud Degerman (Happy You) utgår gör Helen Franke, George Maajoun, Jack Assalum. JW ber Valberedningens Bengt Nordström att meddela Georges och Jack att dom inte är med 2015.

 

JW tar fram en presentation till fastighetsägarna som även den skickas på remis, sedan planeras ett möte med Alferan och därefter övriga fastighetsägare.

 

Spångabladet diskuterades bl.a. den nya konkurenttidningen Spånga Tidningen som mötet tycker mer konkurerar med MittI än med Spångabladet. KR har med sig lite prov på det nya formatet som är lite ”lyxigare” och ett steg i tidningens utveckling.

 

Beslut att JM kollar upp pris för större reklamskyltar för centrumet.

 

Beslut att RS tillsammans med Maud Degerman utformar skylt för infarten på torget.

 

HF berättar att hon gett beröm för det arbete som gjorts där trottoaren breddats på Sörgårdsvägen där villaområdet börjar.

 

HF fixar dekalen för medlemmar 2015.

 

 

Nästa styrelsemöte 24/3.

 

Kommande möten: Årsmöte 2015-02-12.

 

 

 

Vid pennan,

Jan Westerberg, sekreterare