FÖRETAGAREFÖRENING

Här kan du läsa om vad som sägs på våra möten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsidan

Marknader

Styrelsen

Länkar

Spångabladet

Företag

Kontakt

Våra möten

Kontakt
Företag
Styrelsen
Home
Länkar
Marknader
Spångabladet
Våra Möten

 

 

Information från vårt senaste möte.

 

2014-05-16

Styrelsemöte

2014-03-28

Styrelsemöte

2014-01-17

Styrelsemöte

2013-11-29

Styrelsemöte

2013-10-18

Styrelsemöte

2013-09-06

Styrelsemöte

2013-05-31

Styrelsemöte

2013-04-12

Styrelsemöte

2013-03-08

Styrelsemöte

2013-02-08

Styrelsemöte

2013-02-13

Årsmöte

2013-01-18

Styrelsemöte

2012-11-30

Styrelsemöte

2012-10-19

Styrelsemöte

2012-09-07

Styrelsemöte

2012-06-08

Styrelsemöte

2012-05-11

Styrelsemöte

2012-03-30

Styrelsemöte

2012-02-16

Årsmöte

2012-02-10

Styrelsemöte

2012-01-13

Styrelsemöte

2011-11-25

Styrelsemöte

2011-10-14

Styrelsemöte

2011-09-09

Styrelsemöte

2011-06-10

Styrelsemöte

2011-05-06

Styrelsemöte

2011-04-01

Styrelsemöte

2011-02-17

Årsmöte

2011-02-11

Styrelsemöte

2011-01-14

Styrelsemöte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om tidigare möten.

Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2014-09-05.

 

Närvarande:

 

Jan Westerberg   Baan Thai

Helen Berg   Spångasläpet

Maud Degerman   Happy You

Jan Mellquist    Tapetrummet

Helen Francke   Hantverkstan

Carin Ljung   Spångabladet

 

 

På mötet diskuterades följande:

 

Jan Westerberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

Trivselbelysningen på Spånga Torg, HF & JM redovisar hur svårt det varit att få vissa företag att vara med och betala en liten summa i bidrag, mkt positivt att skomakaren vill vara med på 500: -. JW träffade igår Torbjörn Gustavsson från förvaltningen och gick igenom vilka belysningsstolpar strömmen ska tas ifrån. Traffikverket har för avsikt att sponsra med strömmen. Det verkar som att kostnaden kommer att bli ca hälften mot vad vi kalkylerat med tidigare.

 

Tommy Elofsson har en ide om en vandring i Spånga med föreningen, fastighetsägare, förvaltningen och ev. boende i centrum för att se vad som behöver göras för att få ett trevligare och renare centrum.

Vi kallar till ett separat möte om detta när det blir dags.

 

JW informerar om att Spånga kalendern är nästan fullbokad och bilderna har valts ut från en samling som Hembygdsföreningen visat.

 

JW informerar om att Spångagolfen kommer att äga rum nästa fredag den 12 september på Bro-Bålsta GK med prisutdelning och mat på Baan Thai. Antalet anmälda spelare är 85st i nuläget.

 

Nästa lördag den 13 september kommer Spånga IS att ha sin sport & lekdag på Spånga Torg, Vi hoppas på mycket folk till detta. HF kommer att kontakta Pernilla van der Capella på Villaägarföreningen för ett möte om att deras löp lopp för barn till nästa år flyttas till start/mål i centrum och görs större och i samarbete med företagareföreningen och Spånga IS och arrangeras denna dag.

 

Vi planerar för att utveckla en mat & festdag i Spånga Centrum till augusti 2015, vi kommer att kalla till ett möte om detta med dom berörda.

 

CL hämtar färska Spångablad och vi går igenom alla bra artiklar som vanligt, och kan konstatera att ännu ett trevligt nummer blivit tryckt.

 

MD redovisade varför en del butiker är så avigt inställda till föreningen, mycket hänger på att torget inte syns, man vill ha upp en skylt med butiks hänvisningar på parkeringen, samt att Ica öppnar upp ett fönster så att torget syns ordentligt inifrån butiken. MD får uppdraget att kolla upp vad som gäller för skyltning, bygglov etc. och ta fram ett förslag till föreningen.

 

MD har förslag på välkomstbrev till nyinflyttade i Spånga från företagareföreningen ett personligt sådant, bra idé och vi jobbar vidare med den och ser hur man praktiskt kan lösa detta.

 

På torsdag den 18 september kör vi AW på Caledonian kl 18:00.

 

 

Nästa styrelsemöte 17/10.

 

Kommande möten: Styrelsemöten 5/12, 30/1.

Årsmöte 2015-02-12.

 

 

 

Vid pennan,

Jan Westerberg, sekreterare