FÖRETAGAREFÖRENING

Här kan du läsa om vad som sägs på våra möten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsidan

Marknader

Styrelsen

Länkar

Spångabladet

Företag

Kontakt

Våra möten

Kontakt
Företag
Styrelsen
Home
Länkar
Marknader
Spångabladet
Våra Möten

 

 

Information från vårt senaste möte.

 

2014-05-16

Styrelsemöte

2014-05-16

Styrelsemöte

2014-03-28

Styrelsemöte

2014-01-17

Styrelsemöte

2013-11-29

Styrelsemöte

2013-10-18

Styrelsemöte

2013-09-06

Styrelsemöte

2013-05-31

Styrelsemöte

2013-04-12

Styrelsemöte

2013-03-08

Styrelsemöte

2013-02-08

Styrelsemöte

2013-02-13

Årsmöte

2013-01-18

Styrelsemöte

2012-11-30

Styrelsemöte

2012-10-19

Styrelsemöte

2012-09-07

Styrelsemöte

2012-06-08

Styrelsemöte

2012-05-11

Styrelsemöte

2012-03-30

Styrelsemöte

2012-02-16

Årsmöte

2012-02-10

Styrelsemöte

2012-01-13

Styrelsemöte

2011-11-25

Styrelsemöte

2011-10-14

Styrelsemöte

2011-09-09

Styrelsemöte

2011-06-10

Styrelsemöte

2011-05-06

Styrelsemöte

2011-04-01

Styrelsemöte

2011-02-17

Årsmöte

2011-02-11

Styrelsemöte

2011-01-14

Styrelsemöte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om tidigare möten.

Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2014-10-14.

 

Närvarande:

 

Tommy Elofsson   Ica Supermarket

Jan Westerberg   Baan Thai

Helen Berg   Spångasläpet

Daniel Pineda   Puls & Träning

Jan Mellquist    Tapetrummet

Kenneth Rosenqvist   Folke Svedbergs Bil

Helen Francke   Hantverkstan

Lasse Wiberg   Adwisor Wiberg

 

 

På mötet diskuterades följande:

 

Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

Trivselbelysningen, TE redogör för hur vi äskat pengar från fastighetsägare och företagare i centrum då företagareföreningen skulle stå för 50 % av kostnaden, stadsdelen 25 % & Trafikverket 25 %. Detta resulterade i utlovat stöd på 165.000kr och mycket nerlagd tid. Men då det visade sig att så få stadsdelar sökt detta bidrag och pengarna var märkta till detta så får Spånga/Tensta stadsdel ett dubbelt så stort bidrag vilket gör att vi inte behöver betala någonting för detta samt att all el kommer att gå på belysningstolpar och ingen kostnad uppkommer för detta.

 

Tisdag den 18 november kommer en trygghetsvandring att ske i Spånga Centrum som anordnas av stadsdelens BRÅ samordnare Mikael Frejd.

Boende, fastighetsägare, näringsidkare, förvaltnings personal och vissa myndigheter kommer att bjudas in för att deltaga. Poängterades på mötet att inte glömma klotter i vandringen.

 

Julmarknaden på Lucia i år, värdet av att marknadsföra marknaden ordentligt diskuterades, förslag på fler affischer, banderoller etc.

Tandläkare Bengt Nordström har fått i uppdrag att fixa luciatåg. TE har lovat Hembygdsgillet att få utföra dans kring granen. Viktigt att få med butikerna med erbjudanden under marknaden.

 

Idrottens dag föreslås att utökas med ett lopp för barn, Daniel Pineda och Puls & Träning får i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa års event. För detta krävs som tidigare nämnts en kraftigt utökad marknadsföring och butiker som engagerar sig i eventet.

 

Spångabladet diskuterades även fast Carin Ljung inte kunde närvara denna gång. Förslag om nytt format/papper i tidning var uppe vilket tidigare också Johan Kjellberg flaggat för. Höja statusen på bladet, få med inlägg om stadsdelen informerar föreslogs. Få med fastighetsägarna på ett hörn att bidra till tidningen. Att kanske höja medlemsavgiften i föreningen och att några annonser per år ingår i avgiften luftades.

Beslutades att kalla till ett möte med Spångabladet förslagsvis i slutet av november.

 

Framtiden och visioner med följande punkter att jobba vidare med.

 

· Höja status och attraktionsvärde för vår förening.

· Bättre marknadsföring vid event.

· Skapa en länk till skolorna.

· Nyhetsbrev (raka puckar)(månadsmail).

· Reportage om julbelysningen i bladet 6/12.

· Visitkortskartor eller likvärdigt i centrum (spånga center).

· Direktreklam.

· Lotteri som inte kostar något, där man lämnar sin mailadress och är med på utlottningen av fina priser.

 

Tankar och visioner ber vi att alla närvarande på mötet funderar på till nästa möte så att vi kan förverkliga idéerna.

 

 

Nästa styrelsemöte 2/12.

 

Kommande möten: Styrelsemöten 2015-01-27.

Årsmöte 2015-02-12.

 

 

 

Vid pennan,

Jan Westerberg, sekreterare