FÖRETAGAREFÖRENING

Här kan du läsa om vad som sägs på våra möten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsidan

Marknader

Styrelsen

Länkar

Spångabladet

Företag

Kontakt

Våra möten

Kontakt
Företag
Styrelsen
Home
Länkar
Marknader
Spångabladet
Våra Möten

 

 

Information från vårt senaste möte.

 

2014-01-17

Styrelsemöte

2013-11-29

Styrelsemöte

2013-10-18

Styrelsemöte

2013-09-06

Styrelsemöte

2013-05-31

Styrelsemöte

2013-04-12

Styrelsemöte

2013-03-08

Styrelsemöte

2013-02-08

Styrelsemöte

2013-02-13

Årsmöte

2013-01-18

Styrelsemöte

2012-11-30

Styrelsemöte

2012-10-19

Styrelsemöte

2012-09-07

Styrelsemöte

2012-06-08

Styrelsemöte

2012-05-11

Styrelsemöte

2012-03-30

Styrelsemöte

2012-02-16

Årsmöte

2012-02-10

Styrelsemöte

2012-01-13

Styrelsemöte

2011-11-25

Styrelsemöte

2011-10-14

Styrelsemöte

2011-09-09

Styrelsemöte

2011-06-10

Styrelsemöte

2011-05-06

Styrelsemöte

2011-04-01

Styrelsemöte

2011-02-17

Årsmöte

2011-02-11

Styrelsemöte

2011-01-14

Styrelsemöte

 

 

 

Läs om tidigare möten.

Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2014-03-28.

 

Närvarande:

 

Tommy Elofsson   Ica Supermarket

Jan Westerberg   Baan Thai

Lars Wiberg   Advisor Wiberg

Renata Stefanic   Kolpa

Jan Mellquist    Tapetrummet

Helen Francke   Hantverkstan

Kent Millqvist   Spånga Bosättning

Carin Ljung   Spångabladet

 

 

På mötet diskuterades följande:

 

Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

Revisor Kent Millqvist besöker mötet och diskuterar ekonomin och bokföringen.

Vi måste vara mer observanta på när vi betalar ut ersättning till musiker om det är konstnärlig verksamhet kan ersättning betalas ut till respektive musiker direkt eller om vi betalar mot faktura då är det 6 % moms.

Likaså måste vi kontrollera när vi stöttar grannstöds bilen, om dom är ideelförening eller i vilken form deras verksamhet bedrivs.

Representationskvitton måste ha namn och orsak till representationen angivet på kassakvittot.

Till nästa årsmöte när verksamhetsplanen ska godkännas ska vi göra en budget som knyter an till planen så att medlemmarna kan se vilka kostnader som är förknippade med våra engagemang.

 

Jan Westerberg har haft kontakt med köpguiden för gemensam kampanj och marknadsföring med kuponghäfte som delas ut personligen till dom som arbetar i Lunda och vid pendeltågstationen, mötet beslutade att gå vidare med detta, Baan Thai och Ica kommer att vara med även Tapetrummet & Spånga Bosättning var intresserade att vara med. Vi kommer att göra ett utskick med info om detta sedan kontaktar köpguiden respektive företag.

 

Tommy Elofsson redogör för arbetet som varit den senaste tiden med stökiga ungdomar som gjort stöldraider främst hos Pressbyrån, Coop & Ica. Grannstöd har lagt ner mycket tid på att närvara i dessa butiker den senaste månaden och problemet verkar ha lagt sig tillsvidare hoppas att det fortsätter så.

 

Spånga Video håller på att köpa Pappershuset, det som återstår är godkännande från ATG & Svenska Spel, all verksamhet kommer då att flyttas över till Videobutiken.

 

Renata Stefanic från vår styrelse ingår numera också i medborgarhusföreningen som bl.a. driver Spångafolkan, detta för ett ökat samarbete mellan Spångas alla ideella krafter.

 

Stockholm Stad har beslutat att ge 2 miljoner kronor till mindre centrum i Västerort för att kunna sätta upp trivselbelysningar vid jul. Vi har ju senaste 2 åren haft regelbunden kontakt med kommun om detta och torgets belysning, så känslan är att vi måste ligga väldigt bra till för ett bidrag. En ansökningsblankett är på gång och vi kommer att ansöka om detta så snart vi fått denna.

 

SFF sida i Spångabladet kommer från nästa nummer att ändra utseende, vi kommer i det numret att marknadsföra valborg och Lions Vårmarknad .

 

Carin Ljung berättar om Spångabladet och i nästa nummer kommer artiklar om bl.a. Brommaflyget, författaren Kerstin Strandberg, Solhemskolan, Tensta Konsthall och mycket annat.

Carin berättade också att den 11 maj är det veteranbils utställning på Nälsta Gård.

 

Synpunkter till förening från Chris Edman Framställnings AB edman7000 togs upp, synpunkterna välkomnades av mötet, och vi kommer att inom någon vecka kalla till en enkel medlems AW, där förhoppningsvis Chris kan berätta lite om sina projekt.

 

Synpunkter till föreningen från en Jonas Larsson, Föreningen håller med om att det är skräpigt kring torget i buskar etc., och kan konstatera att det saknas många papperskorgar mot tidigare. Vi kontaktar förvaltningen och trycker på om detta.

 

När det gäller dom skadade plattorna på torget så har vi varit i kontakt med anläggningskontoret som berättar att bytet av sten kommer att påbörjas i vår och inom kort kommer vi få mer info om detta.

 

Ett nytt möte med fastighetsägarna på torget planeras till september månad, för att knyta starkare band mellan alla intressenter för centrummet, fastighetsägarna bör också bidra och vara med i vår förening, ställa krav till eventuella nya hyresgäster att vara med i föreningen, att ställa krav på öppettider etc.

 

Ett flertal butiker har inte kortbetalning, kan vi hjälpa dom att skaffa detta, vi funderar till nästa styrelsemöte och tar upp frågan igen.

 

Vi har företag som söker lokal i centrummet, vår policy för detta är att ta upp det på styrelsemöte och om det är företag som vi anser kommer att vara bra för centrum kommer de att länkas vidare till fastighetsägarna.

 

Frågan om väktare i Centrum har ställts av många nu, vi kommer på nästa möte att jobba vidare med detta och se om vi kan hitta en bra gemensam och inte för dyr lösning för vårat centrum.

 

 

 

Nästa styrelsemöte 16/5.

 

Kommande möten:   Styrelsemöten 5/9, 17/10, 5/12, 30/1.

Årsmöte 2015-02-12.

 

 

 

Vid pennan,

Jan Westerberg, sekreterare