FÖRETAGAREFÖRENING

Här kan du läsa om vad som sägs på våra möten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsidan

Marknader

Styrelsen

Länkar

Spångabladet

Företag

Kontakt

Våra möten

Kontakt
Företag
Styrelsen
Home
Länkar
Marknader
Spångabladet
Våra Möten

 

 

Information från vårt senaste möte.

 

2014-03-28

Styrelsemöte

2014-01-17

Styrelsemöte

2013-11-29

Styrelsemöte

2013-10-18

Styrelsemöte

2013-09-06

Styrelsemöte

2013-05-31

Styrelsemöte

2013-04-12

Styrelsemöte

2013-03-08

Styrelsemöte

2013-02-08

Styrelsemöte

2013-02-13

Årsmöte

2013-01-18

Styrelsemöte

2012-11-30

Styrelsemöte

2012-10-19

Styrelsemöte

2012-09-07

Styrelsemöte

2012-06-08

Styrelsemöte

2012-05-11

Styrelsemöte

2012-03-30

Styrelsemöte

2012-02-16

Årsmöte

2012-02-10

Styrelsemöte

2012-01-13

Styrelsemöte

2011-11-25

Styrelsemöte

2011-10-14

Styrelsemöte

2011-09-09

Styrelsemöte

2011-06-10

Styrelsemöte

2011-05-06

Styrelsemöte

2011-04-01

Styrelsemöte

2011-02-17

Årsmöte

2011-02-11

Styrelsemöte

2011-01-14

Styrelsemöte

 

Läs om tidigare möten.

Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2014-05-16.

 

Närvarande:

 

Tommy Elofsson   Ica Supermarket

Jan Westerberg   Baan Thai

Lars Wiberg   Advisor Wiberg

Jan Mellquist    Tapetrummet

Helen Francke   Hantverkstan

Carin Ljung   Spångabladet

 

 

På mötet diskuterades följande:

 

Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

Idag har vi besök av Anton Berglund och Philip Nordström (tandläkare Bengts son) som startat ett företag som heter www.phinofilm.com.

Anton & Philip berättar om deras företag och affärsidé och erbjuder våra medlemmar att göra en reklamfilm på ca 30 sek till 2 minuter med musik för ett belopp strax under 10tkr + moms, vilket är ungefär 1/3 av gängse marknadspriser. Som referens kan ni titta på den reklamfilm åt TBN tandhälsan som killarna gjort på www.tbn.se.

 

Köpmannaguiden är igång och kommer att delas ut som sagts i slutet av maj. Shoppa loss i Spånga Centrum blir slogan för kampanjen.

 

Vi diskuterade lite runt väktare eller centrumvärdar för Spånga Centrum ett samarbete med Blåvägen kan bli aktuellt, men vi jobbar vidare med detta och ser om vi kan hitta någon bra form för det arbetet.

 

Vi jobbar tillsammans med stadsdelen för en ansökan om bidrag att montera trivselbelysning i centrumet under perioden november till januari. Får vi bidrag med detta så kommer vi att behöva stå för 50 % av kostnaden själva, vilket vi hoppas att företagare & fastighetsägare ställer upp på. Ett möte med fastighetsägarna planeras till efter sommaren.

 

Till Lions Vårmarknad har vi ett Chockladhjul samt vårt tält, Helen Franke kommer att finnas i tältet hela marknaden och representera oss, och hennes företag Hantverkstan kommer att ha försäljning där. Tommy Elofsson fixar priserna. Tommy Elofsson, Jan Westerberg, Helen Berg och Lasse Wiberg kommer att hjälpa till med Chockladhjulet.

 

Vi kommer att söka tillstånd för den Lek & Sportdag som Björn Begner arrangerar med Spånga IS den 13 september på Spånga Torg.

 

Carin Ljung hämtar dom nytryckta Spångabladen och delar ut. Som vanligt ser bladet både intressant och trevligt ut. Mötet diskuterar också om att tidningen skulle kunna vara en del i integrerings programmet för stadsdelen Spånga-Tensta, om tidningen delas ut i Tensta så lägger stadsdelen all sin marknadsföring i bladet istället för andra lokala tidningar. På sikt kan det ge effekterna att Tenstaborna hittar till Spånga Centrum och att handlarna i Tensta börjar annonsera vilken ger förutsättningar för Spångaborna att få upp ögonen för Tensta. Vi jobbar vidare för detta tillsammans med bladet.

 

Diskussioner om kortbetalningar i centrum bordlägges till nästa möte.

 

Vi kommer att kalla till en AW på Caledonian In den 12 juni, hoppas att många kan vara med då.

 

Nästa Årsmöte planerar vi att lägga i Tensta Konsthall som är ny medlem i vår förening.

 

Nästa styrelsemöte 5/9 förlägger vi hos Janne Mellquist i tapetrummet.

 

 

 

 

Nästa styrelsemöte 5/9.

 

Kommande möten:   Styrelsemöten 17/10, 5/12, 30/1.

Årsmöte 2015-02-12.

 

 

 

Vid pennan,

Jan Westerberg, sekreterare