FÖRETAGAREFÖRENING

Här kan du läsa om vad som sägs på våra möten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsidan

Marknader

Styrelsen

Länkar

Spångabladet

Företag

Kontakt

Våra möten

Kontakt
Företag
Styrelsen
Home
Länkar
Marknader
Spångabladet
Våra Möten

 

 

Information från vårt senaste möte.

 

2015-02-12

Årsmöte

2015-01-27

Styrelsemöte

2014-12-02

Styrelsemöte

2014-10-14

Styrelsemöte

2014-09-05

Styrelsemöte

2014-05-16

Styrelsemöte

2014-03-28

Styrelsemöte

2014-02-13

Årsmöte

2014-01-17

Styrelsemöte

2013-11-29

Styrelsemöte

2013-10-18

Styrelsemöte

2013-09-06

Styrelsemöte

2013-05-31

Styrelsemöte

2013-04-12

Styrelsemöte

2013-03-08

Styrelsemöte

2013-02-08

Styrelsemöte

2013-02-13

Årsmöte

2013-01-18

Styrelsemöte

2012-11-30

Styrelsemöte

2012-10-19

Styrelsemöte

2012-09-07

Styrelsemöte

2012-06-08

Styrelsemöte

2012-05-11

Styrelsemöte

2012-03-30

Styrelsemöte

2012-02-16

Årsmöte

2012-02-10

Styrelsemöte

2012-01-13

Styrelsemöte

2011-11-25

Styrelsemöte

2011-10-14

Styrelsemöte

2011-09-09

Styrelsemöte

2011-06-10

Styrelsemöte

2011-05-06

Styrelsemöte

2011-04-01

Styrelsemöte

2011-02-17

Årsmöte

2011-02-11

Styrelsemöte

2011-01-14

Styrelsemöte

 

 

 

 

 

 

 

Läs om tidigare möten.

Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2015-03-24.

 

Närvarande:

 

Tommy Elofsson   Ica Supermarket

Jan Westerberg   Baan Thai

Helen Berg   Spångasläpet

Jan Mellquist    Tapetrummet

Kenneth Rosenqvist   Folke Svedbergs Bil

Maud Degerman   Happy You

Lasse Wiberg   Adwisor Wiberg

Carin Ljung   Spångabladet

 

 

På mötet diskuterades följande:

 

Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

Vårmarknaden den 9/5 diskuterades, beslutades att vi skall uppmana centrummets butiker att ställa ut bord denna dag och ha några erbjudanden, JW mailar ut ett brev som KR formulerar och MD pratar med sina grannar på torget.

KR föreslog att dela ut flyers på Valborg om kommande marknad KR tar upp det med Björn Begner.

CL lovade att ta kontakt med konstnärer om marknaden för att kunna få med dom.

JW kontaktar skolorna om marknaden.

JW lägger ut om marknaden på Spånga Julmarknads facebooksida samt även sidan för Spånga Centrum.

Mötet beslutade att kalla till ett speciellt vårmarknadsmöte med Björn Begner innan påsk.

MD kontaktar scouterna om att vara med och arrangera.

LW söker polistillståndet och övriga tillstånd som krävs.

Hur banderoller ska skrivas funderar vi på till mötet med Björn Begner.

JW kontaktar Daniel Pineda om att arrangera ett löplopp för barn och ungdomar till höstmarknaden.

 

Årsmötes anteckningar, mötet var trevligt, i Spånga Andans tecken men saknade lite presentationer, mötet fick i uppdrag att fundera på upplägg till kommande årsmöte och tar upp frågan på kommande styrelsemöten.

Jane Eriksson på Hälsa till Alla vill att vi får tillgång till mailadresser för medlemmars anställda, vilket även KR vill få till, vi funderar även på detta till kommande möte hur man praktiskt kan gå till väga med detta.

Till kommande möte funderar vi även på en ev. utformning av företagsrabatter.

 

Fastighetsägarmötet, JW presenterade sin folder om företagareföreningen som ska vara ett underlag när vi träffar fastighetsägarna, mötet får i hemläxa att läsa igenom och komma med synpunkter till JW.

JM får i uppdrag att snygga till och formulera om det som behövs.

LW bokar ett möte efter påsk med Alf Karlsson där även TE medverkar.

 

CL presenterade om vad kommande nummer av Spångabladet handlar om.

Mötet bad CL kolla med Johan Kjellberg om det går att tidigare lägga maj numret så att annonsering för Vårmarknad kan komma med.

KR berättar om att nästa nummer kan vara i det nya formatet som han presenterat.

 

Mötet beslutade att TE inköper blommor till Gabriel de Grado på Spånga Konditori och gratulerar honom till titeln Årets Bagare 2015, JW följer med.

 

TE & JW redogjorde för hur det varit på de senaste BRÅ & Näringslivsråds mötena med den nya politiska majoriteten.

Företagareföreningen har till ett extra Näringslivsrådsmöte den 11 juni fått i uppdrag att skriva en önskelista om allt vi vill få till i Spånga.

LW kom med en strålande idé som vi jobbar vidare med att stadsdelen får bli det tredje benet att betala lika mycket som företagarna och förhoppningsvis fastighetsägarna till Spånga Centrum, då stadsdelen betalar en betydande summa till Tensta Marknad så är detta en rättvisefråga.

 

JW har ett möte med Xpandiavision om ev. praktikanter detta blir efter påsk.

 

Vi undersöker närmare abrahamsberg.com och deras hemsida och facebook, samt det upplägg de har, låter spännande och skulle kunna vara något för Spånga Centrum att kopiera delar av.

 

 

Nästa styrelsemöte 19/5.

 

 

 

Vid pennan,

Jan Westerberg, sekreterare